Cộng đồng kết nối du lịch Việt Nam

Kết nối, chia sẻ, hợp tác thành công

Tham gia ngay
TamCocHolidayHotelVilla
đã đăng một tin rao 10 tháng trước

TRUNG THU ĐẾN, ĐI NINH BÌNH

Ninh Bình quyến rũ lòng người, khiến người ta đi du lịch cả bốn mùa mà không thấy chán
Nếu bạn muốn mình và gia đình có trải nghiệm mùa Trung Thu ấn tượng nhất ở Ninh Bình.

https://www.facebook.com/hashtag/littlecharmhanoihostel?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUxaXWLy4od9KfVXzdAtAKHxvQ9JmhesNzkjIQgVSRsCmBO-apInWR-QC6SYl57MRfCpaWJp5XyxyXa_sY3FDyudED6QaW2v8923ZnzXMbXiY6rSpXSI9v6cW-duY7oSMDUoUhdgrKs9Asebkq0a0UPWYXPQ8llgsYy4q_-vnIAP4qvsDp79G1LYchmpAuBWXHK6KvW-EW4ug1qCZ9knMB_-6ytN5ry6hL_HavgCUx99A&__tn__=*NK-R"> style="color:#000000;">LittleCharmHanoiHostelhttps://www.facebook.com/hashtag/tamcocholidayhotelvilla?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUxaXWLy4od9KfVXzdAtAKHxvQ9JmhesNzkjIQgVSRsCmBO-apInWR-QC6SYl57MRfCpaWJp5XyxyXa_sY3FDyudED6QaW2v8923ZnzXMbXiY6rSpXSI9v6cW-duY7oSMDUoUhdgrKs9Asebkq0a0UPWYXPQ8llgsYy4q_-vnIAP4qvsDp79G1LYchmpAuBWXHK6KvW-EW4ug1qCZ9knMB_-6ytN5ry6hL_HavgCUx99A&__tn__=*NK-R"> style="color:#000000;">TamCocHolidayHotelVilla sẽ giúp bạn xây dựng kế hoạch cho chuyến đi một cách phù hợp nhất theo YÊU CẦU nhưng luôn đảm bảo:
Trải nghiệm ấn tượng
Kỷ niệm đáng nhớ
Dịch vụ chất lượng
Giá cả tốt nhất
Liên hệ Hotline 0971462279 (Mr. Hùng) hoặc 0914872497 (Ms. Nga) để được tư vấn chi tiết và đặt phòng.
---
LITTLE CHARM HANOI HOSTEL
44 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
T. (+84) 2438 238 831
E. booking@littlecharmhanoihostel.com
---
TAM COC HOLIDAY HOTEL & VILLA
Văn Lâm, Ninh Hải, Hoa Lu, Ninh Bình
T. (+84) 22 9627 9279

E. booking@tamcocholidayvillahotel.com
 
+6
Xem thêm các bài viết liên quan