Cộng đồng kết nối du lịch Việt Nam

Kết nối, chia sẻ, hợp tác thành công

Tham gia ngay
HÙNG NGUYỄN |

VIETKITE TRAVEL


đã đăng một tin rao 1 năm trước

GIA HẠN VISA CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM - VIETKITE TRAVEL

Cục XNC có thông báo ngưng nhận từ 1/4 - 15/4/2020, sau ngày 16/4 mới nhận lại, nhưng ACE nào muốn làm Gia hạn giai đoạn này em vẫn làm được nhé!
Giá tùy trường hợp!
Liên hệ: 039 793 7700 - https://www.facebook.com/hashtag/h%C3%B9ng?__cft__[0]=AZVYaO-bqZHmHYSta2fJW832xCnPD7kC9VCVP6kvd9fEswpGRpOf0USrBgNV1RNFU80faOWA5ffdnw5LYIze7VRfCc3v_YOo95DeIaKKohuJ9h_zB0F2iLTEs8NP21erhx0&__tn__=*NK-R" role="link" tabindex="0">#Hùng
Xem thêm các bài viết liên quan