Cộng đồng kết nối du lịch Việt Nam

Kết nối, chia sẻ, hợp tác thành công

Tham gia ngay

KHÁCH SẠN LONG ANH THANH HÓA

KHÁCH SẠN LONG ANH THANH HÓA 
Kính gửi các đơn vị lữ hành, điều hành tour, các hướng dẫn viên và các tổ chức du lịch trên cả nước. Hiện nay khách sạn Long Anh đã có giá ưu đãi và chính sách hoa hồng hấp dẫn tốt nhất cho năm 2019. Rất mong được hợp tác với tất các các đơn vị trên cả nước. 
..............................................................
Chi tiết nhận báo giá và chính sách xin gửi về: PKD KS Long Anh, Email: nguyensale1longanhhotel@gmail.com - sale1@longanhhotel.vn. 
ĐT: 0898641777 - 0948912292.
----------------------------------------------------

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.longanhhotel.vn%2F%3Ffbclid%3DIwAR16M3NmT98Wbp2lGovBZps09YkLHi_Ut9HMydJG20l1lPCvWMnvMVC0rN8&h=AT15K8XQCkzR5WMMU_rTrUXqlfSNhA990hmg_imduQ10FZvJzby2VG1R7CsNiAfm9RFlYZS2VMLk8s-DjuovA9CXuRzvws0qJRIkZWj7hqYMB4Ot_AK062KfZXIupkiZf_akx1daZqE1l6Ph6fY7l4CzWoYY9eASHK2XxSNeLu0AX-6IRg" rel="noopener nofollow" target="_blank">www.longanhhotel.vn
Xem thêm các bài viết liên quan