Cộng đồng kết nối du lịch Việt Nam

Kết nối, chia sẻ, hợp tác thành công

Tham gia ngay

KHÁCH SẠN LONG ANH THANH HÓA

PKD Khách sạn Long Anh thông báo:
Hiện nay chúng tôi đã sẵn sàng cho mùa du lịch hè năm 2019. Dịch vụ ăn nghỉ tại trung tâm thành phố, dịch vụ du lịch Biển Sầm Sơn, Biển Hải Tiến với hệ thống nhà hàng khách sạn 3 sao trở lên dịch vụ tiện nghi đẳng cấp, giá cả hợp lý. 
Hiện nay chúng tôi đã có báo giá Lữ hành 2019 tốt nhất, rất vui lòng được hợp tác với tất cả các đơn vị Lữ Hành trên cả nước. Chi tiết nhận báo giá ưu đãi xin vui lòng gửi thông tin về địa chỉ: 
PKD: Email nguyensale1longanhhotel@gmail.com - minhnguyenk1@gmail.com. ĐT: 0948912292 - 0898641777 
Zalo, face book : Louis Nguyện 
............................................
Khách sạn Long Anh: 01-05 Cao Thắng -TP Thanh Hóa 
Web: https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.longanhhotel.vn%2F%3Ffbclid%3DIwAR3S9g-6ohzQ8Yrae3FmHKGKteOyWv0VdZoj5c3fJKRp9rzRnLPsvnKhm98&h=AT20H07cEEKBhqH7ec7Gyfu391v4kXI9ke_qJCoYlycTfCPSU0GuS9NP1p5yvjhHEy_3ZVkDKrJeND-v4oQaNjn3_SwpjRqNbS7gGetTTpUkfCrdXB6SYcc6nihxgxdx5In75g2yTwZTstIo8HnQAfVCVueX1VPyJLYbNXTvbKCCKoTTYA" rel="noopener nofollow" target="_blank">www.longanhhotel.vn . #khachsanlonganh">https://www.facebook.com/hashtag/khachsanlonganh?source=feed_text&epa=HASHTAG">#khachsanlonganh
Xem thêm các bài viết liên quan