TRẦN ĐĂNG TRƯỜNG Chưa kích hoạt

Hướng dẫn viên Inbound

  • Số thẻ: 148110549
  • Kinh nghiệm: 6 năm
  • Ngôn ngữ: Nội địa
  • Năm sinh: Chưa cập nhật
  • Sống tại: Đà Nẵng
0 Đối tác yêu thích SendRequestMoneyCreated with Sketch. Lần đặt lịch
0 Đối tác yêu thích SendRequestMoneyCreated with Sketch. Lần đặt lịch

Thông báo từ Zulik

Hướng dẫn viên TRẦN ĐĂNG TRƯỜNG chưa tạo tài khoản trên Zulik.net. Thông tin hồ sơ được hiển thị dựa trên Cơ sở dữ liệu trực tuyến công bố bởi Tổng cục du lịch tại http://www.huongdanvien.vn/

Giới thiệu chung
Lĩnh vực
Inbound
Địa điểm thế mạnh

Việt Nam: chưa cập nhật

Quốc tế: chưa cập nhật

Ngôn ngữ
Nội địa
Kĩ năng
Nhật ký hoạt động
+ thêm hoạt động
Kinh nghiệm

Kinh nghiệm

Kĩ năng
Hướng dẫn viên nổi bật
Lê Quang Trung

Hà Nội

Nội địa

Chưa cập nhât

Chưa cập nhât

Hướng dẫn viên

MC Mạnh Hải

Hà Nội

Nội địa

NGUYỄN THANH TIẾN

Hà Nội

Nội địa, Outbound

PHẠM THÁI ANH DŨNG

Thanh Hóa

Nội địa

TRẦN QUANG HIỆP

Hà Nội

Nội địa