Nguyễn Nam Anh

Hướng dẫn viên Nội địa, Inbound

  • Số thẻ: 9838883747
  • Kinh nghiệm: 2 năm
  • Ngôn ngữ: Chưa cập nhật
  • Năm sinh: 1991
  • Sống tại: Hà Nội

Ngôn ngữ

Giới thiệu chung
Đặt lịch với HDV Nguyễn Nam Anh
Xem lịch

Quản lý lịch tour

Tháng Danh sách

Bấm vào ngày trống tạo lịch

* Bấm vào ngày trống để tạo lịch
6
Đóng (ngày nghỉ)
6
Mở (ngày trống lịch)
Nhật ký hoạt động

04/08/2020 tại Ninh Thuận

Đơn vị tổ chức

Đồng hành cùng khách hàng tới miền đất Ninh Thuận đầy nắng và gió

  • 04/08/2020 tại Ninh Thuận
    Đơn vị tổ chức

    Đồng hành cùng khách hàng tới miền đất Ninh Thuận đầy nắng và gió

Kinh nghiệm

Saigontourist

Từ 1/2016 đến 2/2019

Kinh nghiệm

Saigontourist

Từ 1/2016 đến 2/2019

Kĩ năng
Tổ chức team building
4/5
Ứng biến xử lý tình huống
5/5
Hướng dẫn viên nổi bật
Phạm Thúy Liễu

Hà Nam

Hướng dẫn viên

Phạm An Nguyên

Hà Nội

Hướng dẫn viên

ĐÀO TRỌNG THÚY

Hà Nội

Hướng dẫn viên

kito dray

Bắc Ninh

Hướng dẫn viên

Leo Tuân

Hà Nội

Hướng dẫn viên

Nguyễn Ngọc Tiến

Bắc Ninh

Hướng dẫn viên