HUỲNH NGỌC NAM

Hướng dẫn viên Nội địa

  • Số thẻ: 252200503
  • Kinh nghiệm: Chưa cập nhật
  • Ngôn ngữ: Chưa cập nhật
  • Năm sinh: Chưa cập nhật
  • Sống tại: Bình Định

Ngôn ngữ

Giới thiệu chung
Lĩnh vực
Nội địa
Địa điểm thế mạnh

Việt Nam:

Quốc tế:

Ngôn ngữ
Kĩ năng
Đặt lịch với HDV HUỲNH NGỌC NAM
Xem lịch

Quản lý lịch tour

Tháng Danh sách

Bấm vào ngày trống tạo lịch

* Bấm vào ngày trống để tạo lịch
6
Đóng (ngày nghỉ)
6
Mở (ngày trống lịch)
Nhật ký hoạt động
Kinh nghiệm

Kinh nghiệm

Kĩ năng
Hướng dẫn viên nổi bật
Phạm Thúy Liễu

Hà Nam

Hướng dẫn viên

Phạm An Nguyên

Hà Nội

Hướng dẫn viên

ĐÀO TRỌNG THÚY

Hà Nội

Hướng dẫn viên

kito dray

Bắc Ninh

Hướng dẫn viên

Leo Tuân

Hà Nội

Hướng dẫn viên

Nguyễn Ngọc Tiến

Bắc Ninh

Hướng dẫn viên