MC Mạnh Hải

Hướng dẫn viên Nội địa

  • Số thẻ: Chưa cập nhật
  • Kinh nghiệm: 9 năm
  • Ngôn ngữ: Chưa cập nhật
  • Năm sinh: 1993
  • Sống tại: Hà Nội

Ngôn ngữ

Đặt lịch với HDV MC Mạnh Hải
Xem lịch

Quản lý lịch tour

Tháng Danh sách

Bấm vào ngày trống tạo lịch

* Bấm vào ngày trống để tạo lịch
6
Đóng (ngày nghỉ)
6
Mở (ngày trống lịch)
Nhật ký hoạt động
Kinh nghiệm

Kinh nghiệm

Kĩ năng
Tổ chức team building
4/5
Tổ chức gala dinner
4/5
Khuấy động không khí
5/5
Sự chuyên nghiệp
5/5
Ứng biến xử lý tình huống
4/5
Hướng dẫn viên nổi bật
Phạm Thúy Liễu

Hà Nam

Hướng dẫn viên

Phạm An Nguyên

Hà Nội

Hướng dẫn viên

ĐÀO TRỌNG THÚY

Hà Nội

Hướng dẫn viên

kito dray

Bắc Ninh

Hướng dẫn viên

Leo Tuân

Hà Nội

Hướng dẫn viên

Nguyễn Ngọc Tiến

Bắc Ninh

Hướng dẫn viên