NGUYỄN THANH TIẾN

Hướng dẫn viên Nội địa, Outbound

  • Số thẻ: 201120481
  • Kinh nghiệm: 9 năm
  • Ngôn ngữ: Chưa cập nhật
  • Năm sinh: 1990
  • Sống tại: Hà Nội

Ngôn ngữ

Giới thiệu chung
Địa điểm thế mạnh

Việt Nam:

Quốc tế:

Ngôn ngữ
Kĩ năng
Đặt lịch với HDV NGUYỄN THANH TIẾN
Xem lịch

Quản lý lịch tour

Tháng Danh sách

Bấm vào ngày trống tạo lịch

* Bấm vào ngày trống để tạo lịch
6
Đóng (ngày nghỉ)
6
Mở (ngày trống lịch)
Nhật ký hoạt động

22/01/2021 tại Cao Bằng

Đơn vị tổ chức

Núi Thủng

  • 22/01/2021 tại Cao Bằng
    Đơn vị tổ chức

    Núi Thủng

Kinh nghiệm

Kinh nghiệm

Kĩ năng
Hướng dẫn viên nổi bật
Phạm Thúy Liễu

Hà Nam

Hướng dẫn viên

Phạm An Nguyên

Hà Nội

Hướng dẫn viên

ĐÀO TRỌNG THÚY

Hà Nội

Hướng dẫn viên

kito dray

Bắc Ninh

Hướng dẫn viên

Leo Tuân

Hà Nội

Hướng dẫn viên

Nguyễn Ngọc Tiến

Bắc Ninh

Hướng dẫn viên