PHẠM THÁI ANH DŨNG

Hướng dẫn viên Nội địa

  • Số thẻ: 201203335
  • Kinh nghiệm: 4 năm
  • Ngôn ngữ: Chưa cập nhật
  • Năm sinh: 1996
  • Sống tại: Thanh Hóa

Ngôn ngữ

Đặt lịch với HDV PHẠM THÁI ANH DŨNG
Xem lịch

Quản lý lịch tour

Tháng Danh sách

Bấm vào ngày trống tạo lịch

* Bấm vào ngày trống để tạo lịch
6
Đóng (ngày nghỉ)
6
Mở (ngày trống lịch)
Nhật ký hoạt động
Kinh nghiệm

Kinh nghiệm

Kĩ năng
Thuyết minh, kể chuyện
4/5
Hướng dẫn viên nổi bật
Phạm Thúy Liễu

Hà Nam

Hướng dẫn viên

Phạm An Nguyên

Hà Nội

Hướng dẫn viên

ĐÀO TRỌNG THÚY

Hà Nội

Hướng dẫn viên

kito dray

Bắc Ninh

Hướng dẫn viên

Leo Tuân

Hà Nội

Hướng dẫn viên

Nguyễn Ngọc Tiến

Bắc Ninh

Hướng dẫn viên