Doanh nghiệp chúng tôi
...
Tuan Chau Resort
(Khu Du lịch Giải trí Quốc tế Tuần Châu - Tuần Châu Resort)
Tuan Chau Island, Ha Long Bay, Quang Ninh Province, Vietnam

0 nhân sự đang hoạt động trên Zulik
1 báo giá trên hệ thống
2 đối tác quan tâm
 Tỷ lệ phản hồi: 100% (trong 24 giờ)

Giới thiệu

Se1@tuanchauresort.com.vn
Tuan Chau Island, Ha Long Bay, Quang Ninh Province, Vietnam

xem bản đồ

Nhân sự
...
Nguyễn Quỳnh Hoa !
Nhân viên | Bộ phận: Kinh doanh
0368 809 288 Se1@tuanchauresort.com.vn
Thư viện báo giá
Tuan Chau Resort offer valid till 31 DECEMBER 2021

Hợp đồng năm

Tạo bởi: Nguyễn Quỳnh Hoa . Lúc 15:03 15/06/2021

Áp dụng từ: 15/06/2021 - 31/12/2021 Đang áp dụng

Bảng giá dịch vụ Tuần Châu 2021. New (5).pdf


Tài liệu marketing: hình ảnh, media