Doanh nghiệp chúng tôi
...
Demo Travel
(Công ty Du lịch Demo)
Phố Trúc, Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên

2 nhân sự đang hoạt động trên Zulik
2 báo giá trên hệ thống
4 đối tác quan tâm
 Tỷ lệ phản hồi: 100% (trong 24 giờ)

Giới thiệu

Đây là profile công ty minh hoạ, được hệ thống tạo ra để các công ty du lịch, lữ hành, các nhà cung cấp có thể dễ dàng hình dung

demo@zulik.net
demo.zulik.net
024 4448888-
Phố Trúc, Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên

xem bản đồ

Nhân sự
...
Nguyễn Văn An
Nhân viên | Bộ phận: Kinh doanh
098 8889999 demo@zulik.net
...
Văn Zu Trần !
Nhân viên | Bộ phận: Kinh doanh
Chưa cập nhật demo1@zulik.net Đã nghỉ việc
...
! Nguyễn Hương Bình
Nhân viên | Bộ phận: Kinh doanh
Chưa cập nhật admin.zulik@zulik.net
Thư viện báo giá
Hợp đồng 2021 - TA1

Hợp đồng năm

Tạo bởi: An Nguyễn Văn . Lúc 15:42 07/06/2021

Áp dụng từ: 01/01/2021 - 31/12/2021 Đang áp dụng

Hop dong - Demo.pdf


Hợp đồng đại lý cấp 2 - TA2

Hợp đồng năm

Tạo bởi: An Nguyễn Văn . Lúc 14:51 15/06/2021

Áp dụng từ: 10/06/2021 - 31/12/2021 Đang áp dụng

Hop dong - Demo.pdf


Tài liệu marketing: hình ảnh, media
Không gian tổ chức sự kiện
Tạo bởi: Nguyễn Văn An | 15:31 11/06/2021
Tổng quan khách sạn (demo)
Tạo bởi: Nguyễn Văn An | 15:30 11/06/2021